TJÄNSTER

TEXTER TILL NYHETSBREV, HEMSIDOR, BROSCHYRER, TIDNINGSARTIKLAR, REKLAMBLAD MM.

Evas Copybyrå erbjuder många olika slags skrivtjänster till företag. Läs mer om tjänsterna här.

INLEVELSETEXT / STORYTELLING / ETT POETISK TONLÄGE

När behövs en mer inlevelsefull text för företag? Det är en text som kan behövas i många sammanhang, och inte minst när företaget är ute efter att bygga varumärke. Kanske vill du ha en berättelse som visar att företaget har själ och en grundvision?

INFORMATIVA TEXTER & TEXTANALYS

Språket ska vara klart och tydligt. Informativa texter behövs dels på hemsidan, men också i nyhetsbrev, broschyrer och i artiklar. Ibland kan också ordentlig textanalys av befintliga texter behövas. Då går Evas Copybyrå igenom budskap och texter från grunden och ger förbättringsförslag.

 

NYHETSFLÖDE PÅ HEMSIDA / BLOGG / NYHETSBREV / JUBILEUMSTEXT

Vad händer på företaget? Håll kontakten med dina kunder och samarbetspartners genom att bjuda på senaste nytt. På det sättet upprätthålls relationerna som är extremt viktigt i det långsiktiga arbetet.

PITCHAR OCH SÄLJTEXTER

Företag behöver korta budskap på hemsidan som berättar om det som tilltalar köparen. Snabba korta vederhäftiga texter är viktigt i rubriker, på hemsidor, i erbjudanden, i flygblad och i olika sorters reklam.

RECENSIONER OCH REFERENSKUNDER

Vad säger dina kunder om ditt företag? Evas Copybyrå intervjuar dina kunder och skriver ned dina bästa omdömen på hemsidan. Du får en samlad bild av vad dina kunder tycker om ditt företag och dina läsare får veta hur dina befintliga kunder upplevt samarbetet.

SUCESS STORIES

Har ditt företag skapat en Sucess Story ännu? Om inte är det hög tid. Alla har något som de är extra bra på eller en fantastisk produkt som ska lyftas fram. Kontakta Evas Copybyrå för att få hjälp med en Sucess Story.

Hur jobbar Evas Copybyrå och vad kostar det?

1. Löpande arvode per timme. Pris 900kr/timme.

2. Referenskunder - 750 kr/kund.

3. Fast pris. Vi kommer i förväg överens om hur mycket hjälp som behövs och ett fast paketpris offereras.

4. Löpande prenumeration. Vill du bli prenumerationskund, så avsätter jag några timmar varje månad till att uppdatera nyhetsflöden, förbättra faktatexter, utarbeta nästa reklamerbjudande osv.

"Välj dina ord med omsorg"