Tips

ATT TÄNKA PÅ NÄR DET GÄLLER TEXTER

Hemsidestexter med informativt innehåll höjer    nivån på hemsidan - Evas Copybyrå hjälper dig - men läs gärna detta först.


Hur upplever kunderna dina hemsidestexter? Du vill berätta om ditt företag och dina varor eller tjänster men har svårt att nå ut till kunderna. Har du funderat över vad det kan bero på?

Ställ dig de här frågorna

Vilka är kunderna du vänder dig till - tänk på målgruppen
Vad är det du vill berätta för dem - kommunikativa texter
Hur vill du uppfattas av dina kunder - intressant information
Vad är de intresserade av att få veta - känner du dina kunder

Dina hemsidestexter säljer inte

Det kan bero på att texterna inte är tillräckligt säljande, otydliga eller att du vänder dig till fel målgrupp.
Oftast får kunder kontakten med dig via hemsidan när de söker efter dina varor och tjänster. Därför är det så viktigt att ha en uppdaterad sida med information som är relevant för din målgrupp.

Att ha ambassadörer för ditt företag är viktigt

Referenskunder på hemsidan som berättar om hur de fått hjälp av dig, vilken service du gett dem och vad det har inneburit för kunden är viktigt. Det innebär att blivande kunder som letar information får veta vad dina befintliga kunder tycker och själv får du en samlad bild av dina kunders synpunkter. Jag ringer upp dina kunder och ställer frågor som du och jag har kommit överens om.

Se till att dina kunder får aktuell information

Jag skriver säljande texter som höjer din kundkommunikation. Det kan vara jubileumstexter, kundevent eller texter för din marknadsföring som t.ex. trycksaker, nyhetsbrev, kundtidning, artiklar m.m.

Så välj dina ord med omsorg - jag hjälper dig att höja nivån!

Lockar texterna på hemsidan in kunder

Att se över texterna på hemsidan då och då är viktigt. Verksamheten kanske har förändrats och riktar sig till en helt annan målgrupp idag.  Då behöver du också ändra texter, navigering, bilder m.m. Korta kommunikativa texter med säljande budskap gör läsarna nyfikna på att läsa mer och det i sin tur ökar flödet på sidorna.

Textanalyser kan förbättra hemsidan

Om jag gör textanalyser av din hemsida så ser jag den utifrån dina kunders ögon. Är texterna tydliga och förstår jag vad du vill säga? Stämmer bilder överens med textinnehållet och är det lätt att hitta i navigeringen? Fungerar alla länkar som finns på hemsidan?

Det får du svar på efter en analys av mig. Det kan leda till att du ökar besöksantalet på sidan och även lönsamheten för ditt företag.

 

"Hemsidan är skyltfönstret ut mot världen"