Tidningsartiklar

Evas Copybyrå skriver tidningsartiklar för Mediabolaget Mediaplanet och Smart Media i Stockholm för deras bilagor i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Dagens Industri.

Mina senaste tidningsartiklar är:

Hållbara vatten- och avloppslösningar - intervju med marknadschef Patrik Ellis BAGA Water Technology (sid 4 i bilagan Fokus Bygg)

En hållbar stadsutveckling med gröna värden - Intervju med Åsa Bellander, programdirektör Samhällsbyggnad och Stadsbyggnads chef Örebro kommun (sid 10 i bilagan Fokus Bygg)

Hållbar kollektivtrafik i framtiden - intervju med Kristina Magnusson, Stadsbyggnadsdirektör Helsingborgs kommun (sid 14 i bilagan Fokus Bygg)

KRY - den ledande nätbaserade vårcentralen på marknaden

Diabetes typ 1 - intervju med professor Johnny Ludvigsson som forskat om diabetes i över 50 år

Mora Skidgymnasium - en av Sveriges mest framgångsrika skolor för blivande elitidrottare.

Att skapa hållbara hem - intervju med Pernilla Enkler, Hållbarhetschef Trivselhus

KRY