Informationstexter

Hemsidestexter med informativt innehåll höjer nivån på hemsidan.

Hur upplever kunderna dina hemsidestexter? Du vill berätta om ditt företag och dina varor eller tjänster men har svårt att nå ut till kunderna. Har du funderat över vad det kan bero på?

Ställ dig de här frågorna

  • Vilka är kunderna du vänder dig till - tänk på målgruppen
  • Vad är det du vill berätta för dem - kommunikativa texter
  • Hur vill du uppfattas av dina kunder - intressant information
  • Vad är de intresserade av att få veta - känner du dina kunder

Dina hemsidestexter säljer inte
Det kan bero på att texterna inte är tillräckligt säljande, otydliga eller att du vänder dig till fel målgrupp.
Oftast får kunder kontakten med dig via hemsidan när de söker efter dina varor och tjänster. Därför är det så viktigt att ha en uppdaterad sida med information som är relevant för din målgrupp.

Se till att dina kunder får aktuell information
Jag skriver säljande texter som höjer din kundkommunikation. Det kan vara jubileumstexter, kundevent eller texter för din marknadsföring som t.ex. trycksaker, nyhetsbrev, kundtidning, artiklar m.m.

Så välj dina ord med omsorg - jag hjälper dig att höja nivån!